Wetgeving

De Europese Wetgeving

Sinds 1992 is de communautaire markt een ruimte zonder binnengrenzen geworden, waarin een vrij verkeer van goederen is gewaarborgd. Daarom heeft de Raad van de Europese Gemeenschappen regels voor de constructie uitgevaardigd die van toepassing zijn op ieder type voertuig dat op de markt wordt gebracht. Brommobielen worden als volgt gedefinieerd : Brommobielen

Deze vierwielers zijn voertuigen met een lege massa die volgens de regelgeving ten hoogste 350 kg mag bedragen, uitgerust met een motor van 4 kW (5,6 pk) en met een maximumsnelheid van 45 km/u. Zij worden aangemerkt als "bromfietsen" (op vier wielen met een gesloten carrosserie) en men kan er met of zonder autorijbewijs in rijden, afhankelijk van de wetgeving die in de afzonderlijke Europese landen van kracht is. Zware brommobiel (auto)

Deze vierwielers zijn voertuigen met een lege massa die volgens de regelgeving ten hoogste 400 kg mag bedragen voor voertuigen die bestemd zijn voor personenvervoer, of 550 kg voor goederenvervoer, en waarvan de motor een vermogen van ten hoogste 15 kW (circa 20 pk) heeft. In Nederland heeft men voor deze catagorie een autorijbewijs nodig.

De Nederlandse Wetgeving Brommobielen

Om in Nederland in een brommobiel te mogen rijden, moet men minimaal 16 jaar zijn en in het bezit zijn van een AM rijbwijs. Als u nog helemaal geen rijervaring hebt, adviseren wij als erkend dealer van Microcar een brommobielrijvaardigheidstest te doen bij een erkende rijschool.

Wanneer mag u brommobiel rijden zónder examen te hoeven afleggen? •Als u een rijbewijs B (auto) of een rijbewijs A (motor) hebt;

Om geen boete te riskeren dient u altijd uw rijbewijs te laten verlengen óf om te wisselen in het AM-rijbewijs. Neem hiervoor contact op met uw gemeente!

Foto Wetgeving